Rozvodové a rodinné právo

Žiadne obavy, všetky problémy sa dajú vyriešiť. Aj tie rodinné. Rodinným právom sa zaoberáme 105 hodín týždenne. Využite náš právny servis a získajte silného partnera na svoju stranu. Advokátska kancelária Fridrich Paľko pre Vás zabezpečí:

  • rozvod manželstva
  • vymáhanie dlžného výživného
  • zastupovanie v konaniach o úprave pomerov k maloletým deťom (zverenie dieťaťa do výchovy jedného z rodičov, striedavá starostlivosť)
  • poradenstvo vo veciach majetkových pomerov