Farmaceutické právo

Farmaceutickým spoločnostiam a subjektom farmaceutického práva poskytujeme:

  • poradenstvo pri právnych otázok vznikajúcich v ich každodennej praxi (zmluvy o klinickom skúšaní, zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami či lekármi,  registrácia liečiv, posudzovanie reklamných materiálov, zabezpečenie súladu všetkých činností a postupov v rámci aktualizovaného farmaceutického práva, konanie s ministerstvom a iným štátnymi orgánmi)
  • spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie a vedenie procesu verejného obstarávania pre zdravotnícke zariadenia a poisťovne
  • právna asistencia zdravotníckym zariadeniam a lekárom ohľadom stanovovaní postupu lege artis pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti