Právny hedging - peniaze nie pohľadávky

Pohľadávky už vymáhať nemusíte! Použite jednoduchý nástroj právneho hedgingu a zaistite svoju firmu pred budúcimi rizikami.

Dokonca výhodnejšie ako poistenie pohľadávok a navyše bez limitov.

Spoznajte právny hedging

Vyhnite sa neistote a finančnému riziku vo svojej firme a zabezpečte sa pomocou služby právny hedging.

Príbeh klienta - právny hedging v novinách

Faktúry sa vo firme kopili a nebolo ich z čoho zaplatiť. Martin mal od počiatku svojho podnikania skvelý zámer. Pohyboval sa v sektore zdravotníckych služieb a ošetrovateľstva, a preto mu prišlo logické založiť firmu, ktorá bude distribuovať lieky a zdravotnícky materiál. S počiatočným nadšením všetko išlo perfektne... Čítať ďalej...

Môžem službu využiť aj ja a moja firma?

Službu môže využiť ktokoľvek bez ohľadu na právnu formu. Podmienkou je aby váš obchodný partner mal v rade odberateľov aspoň jeden podnikateľský subjekt. Musí teda nastať reťazec podnikateľ - podnikateľ - podnikateľ.Aká je cena služby?

Cena služby sa stanovuje z výšky zabezpečených pohľadávok. Čím dlhšie službu právny hedging využívate, tým viac stúpa jej význam a klesá jej cena. Čím väčší objem transakcií, tým máte z riešenia väčšie výhody.Znížte finančné riziko vo svojej firme

Neistota a rýchle zmeny podmienok sprevádzajú všetky oblasti podnikania. Jedným z najväčších rizík v procese distribúcie tovarov a služieb je finančné riziko.


Existuje však možnosť, ako finančnému riziku predchádzať, alebo jeho dôsledky aspoň čiastočne zmierňovať. Služba právneho hedgingu znamená zaistenie sa proti riziku neuhradenia pohľadávky alebo straty hodnoty pohľadávky a jej príslušenstva.


Službu poskytujeme s cieľom zredukovať alebo úplne vylúčiť riziko plánovanej obchodnej transakcie. Služba je dlhodobou stratégiou navrhnutou tak, aby minimalizovala vystavenie sa nežiaducemu podnikateľskému riziku spočívajúcemu v neuhradení ceny tovaru alebo služby obchodným partnerom.

alebo,