Zabezpečenie exekučného titulu a vedenie exekúcie

Vymohli sme viac ako 25000 pohľadávok a spravíme to aj pre vás. Advokátska kancelária Fridrich Paľko vykonáva komplexnú správu hromadných alebo individuálnych pohľadávok prostredníctvom vlastných technologických inovácií a informačných systémov. 

Získate:

  • súdny exekučný titul do 60 dní bez toho, aby bolo možné namietať proti jeho uznaniu exeučným súdom alebo dlžníkom
  • bez pojednávaní
  • hospodárne so zníženými súdnymi poplatkami 
  • s predbežnou vykonateľnosťou
  • fikciu doručenia, teda bez doručovania rozsudku do vlastných rúk dlžníka
  • bez možnosti zneužitia odvolania a odporu dlžníkom na predlžovanie sporu

... a je jedno či Vám dlží spotrebiteľ alebo podnikateľ.