Ľudské práva a slobody

V oblasti ochrany ľudských práv a slobôd poskytujeme najmä tieto služby:

  • právne poradenstvo v rámci zabezpečenia ochrany základných ľudských práv a slobôd
  • zabezpečenie kompenzácií, odškodneného a finančných zadosťučinení
  • príprava podkladov a spracovanie ústavných sťažností  a zastupovanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky
  • príprava podkladov, spracovanie sťažností  a zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu
  • príprava podkladov, spracovanie návrhov  a zastupovanie pred Výborom pre ľudské práva OSN
  • právne poradenstvo v oblasti práva Európskej únie vrátane vypracovania stanovísk, podaní, právnych rozborov s poukazom na primárne a sekundárne právo Európskej únie, ako aj s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie
  • spracovanie všetkých potrebných právnych analýz, posudkov a odborných stanovísk