Škoda na zdraví, pracovné úrazy a choroby z povolania

V oblasti škody na zdravý, pracovných úrazov a chorôb z povolania poskytujeme tieto právne služby:

  • poradenstvo a zastupovanie pri uplatňovaní práv voči zdravotníckym zariadeniam
  • poradenstvo  a zastupovanie pri uplatňovaní práv voči lekárom
  • zastupovanie a príprava podkladov v rámci konania pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  • poradenstvo pri riešení dopravných nehôd
  • poradenstvo a zastupovanie pri pracovných úrazoch
  • získanie peňažných plnení za spôsobené pracovné úrazy
  • poradenstvo a zastupovanie pri chorobách z povolania voči zamestnávateľovi, Sociálnej poisťovni, Klinikám pracovného lekárstva a toxikológie
  • získanie peňažných plnení za spôsobené choroby z povolania