Trestné konanie a priestupky

V oblasti trestného práva a priestupkov poskytujeme tieto právne služby:

  • zastupovanie pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní 
  • konzultácie, a príprava podania trestného oznámenia
  • spisovanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov 
  • zastupovanie poškodeného v adhéznom konaní (náhrada škody v trestnom konaní)
  • zastupovanie zúčastnených osôb
  • zastupovanie v konaní o priestupkoch