Hromadné vymáhanie pohľadávok SK

Našim klientom poskytujeme:

 • komplexnú správu pohľadávok - mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie a exekučné vymáhanie pohľadávok
 • súdny exekučný titul do 60 dní bez toho, aby bolo možné namietať proti jeho uznaniu exeučným súdom alebo dlžníkom
 • bez pojednávaní
 • hospodárne so zníženými súdnymi poplatkami 
 • s predbežnou vykonateľnosťou
 • fikciu doručenia, teda bez doručovania rozsudku do vlastných rúk dlžníka
 • bez možnosti zneužitia odvolania a odporu dlžníkom na predlžovanie sporu
 • všetky služby obvyklé pre inkasné agentúry avšak v režime a s výhodami advokátskej kancelárie
 • obvyklé služby inkasa dopĺňame o vlastné know-how vytvorené pri správe a vymáhaní rozsiahlych portfólií pohľadávok z oblasti finančného, spotrebiteľského a verejného sektora
 • šetríme náklady klientov a zvyšujeme efektivitu a ochranu informácií tým, že spájame inkasné služby a služby advokáta, preto mimosúdne vymáhanie, súdne vymáhanie a exekučné konanie realizujeme pod jednou strechou
 • pri správe a vymáhaní využívame unikátne nástroje európskeho práva, ktoré prispievajú k skráteniu akýchkoľvek lehôt a zníženiu nákladov, čo je konkurenčnou výhodnou našich klientov
 • analyzujeme situácie a portfólium klientov a  navrhujeme, spracovávame a implementujeme preventívne riešenia, ktoré chránia klientov do budúcnosti  pred ďalšími neuhradenými pohľadávkami