Právo Európskej únie

V oblasti práva Európskej únie Vám ponúkame profesionálny právny servis: 

  • právne poradenstvo v oblasti práva Európskej únie
  • vypracovania stanovísk, podaní, právnych rozborov a analýz s poukazom na primárne a sekundárne právo Európskej únie, ako aj s ohľadom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie