Verejné obstarávanie

V oblasti verejného obstarávania poskytujeme profesionálne a rýchlo tieto služby:

  • komplexné právne poradenstvo vo verejnom obstarávaní 
  • konzultácie a  vypracovanie dokumentov pri príprave ponuky
  • právne posúdenie nastavenia podmienok účasti ako aj kritérií na hodnotenie ponúk
  • zastupovanie uchádzačov v konaní o námietkach