Video poradňa

Choroby z povolania, Rozvod manželstva

Kedy sa z bežného ochorenia stane choroba z povolania? Jedná sa o ochorenia, ktoré vznikajú v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, pričom rizikové faktory na pracovisku, ktoré zapríčinili vznik choroby z povolania, musia byť objektívne potvrdené. Ako ďalej postupovať, ak máte podozrenie, že trpíte chorobou z povolania?

Rozvod manželstva je veľký životný krok, ktorý ovplyvní životy mnohých ľudí. Základom je dobre spracovaný návrh na rozvod jedného z manželov, ktorý obsahuje všetky zákonom určené náležitosti. Takto spracovaný návrh zjednoduší a urýchli priebeh celého konania o rozvode. Nechajte si poradiť odborníkom.

Pravidlá pre lyžiarov

Pre každú lyžiarsku sezónu platia sprísnené pravidlá pre lyžiarov, snowboardistov a vôbec pre osoby vstupujúce na lyžiarsku trať. Pre svoju vlastnú bezpečnosť, ochranu života, zdravia a majetku je dôležité poznať všeobecné pravidlá pre lyžiarov a prevádzkovateľov lyžiarskej trate.

Úver na vianočné darčeky

Na čo si dať pozor pri pôžičkách na darčeky? Odpoveď nájdeme v sčítaní nákladov na pôžičku a v porovnaní ročnej percentuálnej miery nákladov. Tento údaj totiž zahŕňa všetky poplatky a iné náklady na produkt. Buďte opatrní aj pred nekalými obchodnými praktikami a neprijateľnými zmluvnými podmienkami.

Domáce násilie

Nový civilný sporový poriadok zaviedol novinky pri riešení domáceho násilia. Na Slovensku existuje možnosť získať neodkladné opatrenie, ktoré násilníkovi, ak je dôvodne podozrivý z násilia, dočasne zabráni vstupovať do domu alebo bytu a zároveň priblížiť sa k obeti. Súd urobí prvé kroky už do 24 hodín.

Práva občanov so zdravotným postihnutím

Domnievate sa, že ste boli poškodený konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Poznajte svoje práva a získate to na čo máte zo zákona nárok ako osoba so zdravotným postihnutím. Vašim sprievodcom v tejto oblasti môže byť komisár pre zdravotne postihnutých.

Nákup na internete, Práva zamestnancov

Ako postupovať v prípade, ak tovar kupujete na internete a po prevzatí tovaru zistíte, že to nie je to čo ste očakávali a chceli by ste ho vrátiť? Právo na vrátenie tovaru kupovaného cez internet je jedným zo základných pravidiel európskej smernice 97/7/ES, ktorá sa zaoberá týmto novodobým trendom nákupu na diaľku, čiže cez internet. Poznajte svoje spotrebiteľské práva a naučte sa v nich orientovať.

Zákonník práce ponúka niekoľko možností, ako môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer so zamestnancom. Najjednoduchší spôsob skončenia pracovného pomeru je dohodnúť sa na jeho skončení so zamestnancom. Ktorá možnosť je pre zamestnanca najvýhodnejšia? Načo si dať pozor a k čomu sa nedať dotlačiť?

Nájomné vzťahy

Ste nájomcom alebo naopak prenajímate nehnuteľnosť? Poznajte svoje práva a nenechajte sa oklamať. Základom je správny výber právneho režimu uzatvorenia nájomnej zmluvy a rovnomerné rozloženie práv a povinností vyplývajúce pre obe zmluvné strany. Vyznajte sa v osobitných právnych režimov nájomných vzťah, ktoré výrazne ovplyvňujú podmienky nájmu a možnosti skončenia nájmu.

Vyživovacia povinnosť, Domáce náslie

Vyhýba sa Váš bývalý manžel vyživovacej povinnosti stanovenej súdom na dieťa? Túto kritickú situáciu s neplatením výživného rieši zákon o náhradnom výživnom. Čo robiť v prípade, že dochádza k opakovanému napadnutiu zo strany člena domácnosti a spolužitie sa stalo neznesiteľným? Urobte kroky pre svoju ochranu a podajte návrh na obmedzenie užívacieho práva k domu alebo bytu, prípadne ho z jeho užívania úplne vylúčte.

Domáce násilie, Práva zdravotne postihnutých a kompenzačné príspevky

Pre obete násilia nie sú peniaze prvoradé, ale dokážu aspoň čiastočne zmierniť následky ujmy na zdraví. Na aké odškodné má nárok obeť násilia, kto Vás odškodní a ako žiadať o odškodné?

Výpoveď od zamestnávateľa, Úraz v zahraničí

Ak vás zamestnávateľ vyhadzuje z práce a neuvedie dôvod, robí chybu. Na súde uspejete. Poznajte svoje práva a nenechajte sa oklamať zamestnávateľom.

Úraz v zahraničí – ošetrenie
Máme pre vás návod ako postupovať pri úraze na dovolenke, ak ste v zahraničí a máte uzatvorené cestovné poistenie.

Vrátenie nepotrebných darčekov, Úrazy na svahu

Ako postupovať bez rizika, ak Vám zostanú nadbytočné veci? Čo je to verejné vyhlásenie? Je nevyhnutné rozlišovať medzi nákupom v kamennom obchode alebo nákupom na diaľku.

Pre každú lyžiarsku sezónu platia sprísnené pravidlá pre lyžiarov, snoubordistov a vôbec pre osoby vstupujúce na lyžiarsku trať. Pre svoju vlastnú bezpečnosť, ochranu života, zdravia a majetku je dôležité poznať všeobecné pravidlá pre lyžiarov a prevádzkovateľov lyžiarskej trate. Ako postupovať pri úraze? Kto je zodpovedný?

Zmluva o pôžičke, na čo treba pri nej myslieť?

Zmluva o pôžičke  je klientovi vystavená pri každej schválenej pôžičke. Skontrolujte si svoje zmluvy či obsahujú presné označenie zmluvných strán – veriteľa a dlžníka, je definovaný presne predmet zmluvy, výška úroku, počet splátok, výška mesačnej splátky, termín splatnosti  a všetky podmienky za ktorých je pôžička poskytnutá. A samozrejme nesmieme zabúdať  aj na práva a povinnosti zmluvných strán. Pri problémoch so splácaním komunikujte s veriteľom, aby nebolo neskoro.

Právne nároky pri zle poskytnutej zdravotnej starostlivosti, Nezákonné rozhodnutie a nesprávny úradný postup úradníkov

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou každoročne zisťuje nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti v desiatkach prípadov. V takýchto prípadoch je možné žiadať o náhradu škody. Orientujte sa aj v tejto oblasti.

Bojujte aj proti úradníkom a ich nezákonným rozhodnutiam a nesprávnym úradným postupom. Požiadajte o náhradu škody a žiadajte kompenzáciu od štátu.

Choroby z povolania

Kedy sa z bežného ochorenia stane choroba z povolania? Jedná sa o ochorenia, ktoré vznikajú v príčinnej súvislosti s pracovnou činnosťou, pričom rizikové faktory na pracovisku, ktoré zapríčinili vznik choroby z povolania, musia byť objektívne potvrdené. Ako ďalej postupovať, ak máte podozrenie, že trpíte chorobou z povolania?